Μαθήματα Scratch 2.0 για το Δημοτικό

Ένα πολύ καλό βιβλίο με δραστηριότητες προγραμματισμού με το Scratch 2.0 για το δημοτικό σχολείο.

Βιβλίο Μαθητή Scratch2

Βιβλίο Μαθητή

Βιβλίο Καθηγητή Scratch2

Βιβλίο Καθηγητή