ΠΕΚΑΠ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. κατά την 19η συνεδρίαση του (2/12/2014) και σύμφωνα με το Άρθρο 18, Παρ. 4 του Καταστατικού της Ένωσης, συγκαλείται  Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 16/1/2015 και ώρα 14:30, στα γραφεία της (Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου, 10436, Αθήνα).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Προκήρυξη διενέργειας εκλογών.
  2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 21, Παρ. 7 & 8, «Στις Γ.Σ. ο λόγος δίνεται σε κάθε μέλος της Π.Ε.ΚΑ.Π., εφόσον πρώτα εγγραφεί στον κατάλογο ομιλητών», & «οι προτάσεις για συζήτηση και ψηφοφορία υποβάλλονται γραπτώς στο Προεδρείο».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 23/1/2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Η παρουσία όλων των μελών της Π.Ε.ΚΑ.Π. κρίνεται καθοριστικής σημασίας.