Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών

H Microsoft Ελλάς, υποστηρίζει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών, ο οποίος διοργανώνεται για πρώτη χρονιά από το British Council, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του οργανισμού, Life Skills.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, με θέμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής των μαθητών τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα της Microsoft «Συνεργάτες στη Μάθηση» που έχει αναπτύξει η εταιρία για την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να τιμήσει το έργο Ελλήνων εκπαιδευτικών, οι οποίοι με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών, έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής των μαθητών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία τους τον 21ο αιώνα.

Η Microsoft Ελλάς υποστηρίζει το διαγωνισμό, προσφέροντας την παγκόσµια πλατφόρµα www.pil-network.com, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας προγράμματα λογισμικού όπως τα Word, Excel, PowerPoint, MovieMaker, Producer και άλλα εργαλεία Microsoft.

Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών θα αξιολογηθούν βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως είναι η προτεινόμενη βαθμολογία για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής, η χρήση τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε, η εμπλοκή μαθητών με στόχο την ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής, η διαθεματικότητα, καθώς και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στη μαθησιακή διδασκαλία.

Από τις συμμετοχές στον ελληνικό διαγωνισμό, θα διακριθούν οι πέντε καλύτερες δράσεις, οι εκπρόσωποι των οποίων θα προσκαλεστούν από το British Council για να παρουσιάσουν το έργο τους στις 21 Μαρτίου 2015. Εκεί θα ξεχωρίσουν οι τρεις πλησιέστερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες θα δοθούν βραβεία τεχνολογίας, αλλά και αναμνηστικά δώρα για τους μαθητές τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό λήγει την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.britishcouncil.gr/life-skills/get-involved/competition.