e² ( twinning + safety ) Μία υπεύθυνη και ασφαλής συνεργασία

Το eTwinning έχει ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με το πρόγραμμα eSafety Label, μια υπηρεσία πιστοποίησης και υποστήριξης για σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Στο παρόν άρθρο, το οποίο παρουσιάστηκε την πρώτη ημέρα του Πανελλήνιου συνεδρίου etwinning, στην Πάτρα (14 – 16/11/2014) αναλύεται το εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει ένα σύστημα πιστοποίησης, αυτό-αξιολόγησης και εξατομικευμένου σχεδίου δράσης, ένα ευρύ φάσμα πόρων και μια διαδικτυακή κοινότητα όπου οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, καθώς και τους καθόλα επιτυχημένους δείκτες για τη χώρα μας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία. Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning είναι το βασικό σημείο συνάντησης και χώρος εργασίας της δράσης. Η Δικτυακή Πύλη παρέχει online εργαλεία στους καθηγητές για να βρουν συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να ξεκινήσουν μία άμεση συνεργασία χρησιμοποιώντας διάφορα προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα του eTwinning.

Ξεκινώντας το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το eTwinning έχει ενσωματωθεί σταθερά στο Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, από το 2014. Η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης λειτουργεί aπό το European Schoolnet, μία διεθνή συνεργασία 30 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, το οποίο αναπτύσσει μάθηση για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το eTwinning υποστηρίζεται και σε εθνικό επίπεδο από 36 Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα eSafety Label, έχει βασικό στόχο να υποστηρίξει τους καθηγητές Πληροφορικής (και ΤΠΕ) σε συνεργασία με τους διευθυντές να δημιουργήσουν ένα ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2012 από το European Schoolnet. Δοκιμάστηκε πιλοτικά για μια περίοδο δύο ετών από εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και τώρα είναι διαθέσιμο στο ευρύτερο κοινό. Σήμερα, υπάρχουν περισσότεροι από 1200 χρήστες που έχουν εγγραφεί και ο ιστότοπος υπάρχει σε 15 γλώσσες.

Η συνεργασία του ενημερωτικού κόμβου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, με το esafety Label του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου στο πλαίσιο της ειδικής πιστοποίησης σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο έχει αποφέρει θετικά στοιχεία για τα ελληνικά σχολεία τα οποία συμμετέχουν ενεργά. Η συνεργασία των δύο αυτών προγραμμάτων είναι σίγουρο ότι θα αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας στην πράξη την έννοια της συνεργατικότητας σε όλο της το μεγαλείο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESAFETY (ΕΤΙΚΕΤΑ)

Τα σχολεία θα πρέπει να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον και ασφαλή πρόσβαση στις διαδικτυακές τεχνολογίες ως μέρος της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας. Η Πιστοποίηση eSafety στοχεύει στο να βοηθήσει τα σχολεία στην πρόκληση αυτή, για να παρέχουν ένα ασφαλές και πλούσιο σε εμπειρίες περιβάλλον για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Για να γίνει αυτό και για να προσφέρουν τα σχολεία στους μαθητές θετικές διαδικτυακές εμπειρίες χρειάζεται ισχυρή σχολική πολιτική και ένα σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η Πιστοποίηση eSafety έχει ως στόχο τη στήριξη των σχολείων για τον σκοπό αυτόν, μέσω της δικτυακής πύλης eSafety Label.

Η Πιστοποίηση eSafety αποτελεί ένα πρόγραμμα με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο προέκυψε αφού εκπρόσωποι της βιομηχανίας Διαδικτύου και ευρωπαϊκά Υπουργεία Παιδείας αναγνώρισαν τις αυξανόμενες ανάγκες των σχολείων για βοήθεια και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το European Schoolnet, για να καλύψουν το κενό. Η κοινοπραξία έχει την υποστήριξη στις δράσεις της μέσω των αντίστοιχων υπουργείων παιδείας και εκπαιδευτικών οργανισμών στην Αυστρία, στην Εσθονία, στην Ισπανία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ιταλία, στο Φλαμανδικό Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Πλέον, το eSafety Label είναι ανοικτό σε όλα τα σχολεία και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του ενημερωτικού κόμβου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» , ανέλαβε την προσαρμογή της πύλης στα ελληνικά σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και πιο συγκεκριμένα με τον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Η πιστοποίηση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στοχεύει στο να βοηθήσει και τα ελληνικά σχολεία στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι καλές διαδικτυακές εμπειρίες συμβαδίζουν με μια ξεκάθαρη πολιτική του σχολείου και ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο παρέχεται Έντυπο αξιολόγησης το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν -εντός και εκτός του σχολείου- το επίπεδο της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τα σχολεία. Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε σχολείου διαμορφώνεται ένα Σχέδιο δράσης για να αυξήσουν το επίπεδο της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο που αφορά στο σχολείο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην πιστοποίηση eSafety, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ποσοτικοί δείκτες για την Ελλάδα, στην πιλοτική φάση του έργου, αποδεικνύουν τη θέληση των Ελλήνων εκπαιδευτικών για το πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα η χώρα μας οδηγεί τη λίστα με 154 eSafety σχολεία (δεδομένα 5/11/2014), ακολουθούμενη από την Τσεχική Δημοκρατία (33), το Βέλγιο (32),  Πορτογαλία (27), Κύπρο (23) και το Ηνωμένο Βασίλειο (23). Η χώρα μας είναι μακράν πρώτη στην Ευρώπη, συγκριτικά με τις 26 υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν, όπως απεικονίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Συνολικά, ως τις 5 Νοεμβρίου 2014, πανευρωπαϊκά έχουν πραγματοποιηθεί 457 υποβολές Εντύπου Αξιολόγησης και πιο αναλυτικά: 101 σχολεία να μην έχουν λάβει την ετικέτα, 336 χάλκινα, 20 αργυρά, και κανένα  χρυσό. Συνολικά, σχολεία σε 27 χώρες έχουν πλέον λάβει την ετικέτα eSafety.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) ως εθνικός συντονιστής, μέσω του παρόντος κόμβου “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο” διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία κατά καιρό, για να εξασφαλιστεί ότι η ετικέτα πιστοποίησης έχει αναγνωριστεί ως ένα πολύτιμο και αξιόπιστο σήμα κατατεθέν των υψηλών προδιαγραφών eSafety στα σχολεία. Το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από μαθητές είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Τόσο η ραγδαία ανάπτυξη των μέσων της πληροφορίας και της επικοινωνίας όσο και η αυξημένη δημοφιλία των κοινωνικών δικτύων στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την πληθώρα των παραμέτρων του ζητήματος όπως επίσης και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπισή του. Επιπροσθέτως, η ολοένα και περισσότερο αυξημένη χρήση του διαδικτύου από την πρώιμη παιδική ηλικία καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση στη διαδικτυακή ασφάλεια από πολύ μικρή ηλικία με την αντίστοιχη προσαρμογή των στρατηγικών υλοποίησης στις διάφορες ανάγκες και βαθμούς αυτονομίας των μικρών παιδιών και των εφήβων.

Με το eSafety Label τα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν να προβλέψουν και να διαχειριστούν περιστατικά που αφορούν στη διαδικτυακή ασφάλεια, εντός και εκτός του σχολείου. Παράλληλα, αποτελεί μια μορφή πιστοποίησης, την οποία τα σχολεία μπορούν να διεκδικήσουν, υποβάλλοντας το έντυπο αξιολόγησης στην πύλη του eSafety Label. Το σήμα της πιστοποίησης eSafety μπορεί να προβληθεί στην ιστοσελίδα των σχολείων που έχουν εκπληρώσει επιτυχώς μια σειρά από κριτήρια, τα οποία έχουν συμφωνηθεί από τα Υπουργεία παιδείας που συμμετείχαν στη δημιουργία του eSafety Label. Επομένως, το σήμα της πιστοποίησης eSafety επιδεικνύει στην τοπική κοινόητα και κυρίως τους γονείς ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Επιπλέον, μέσω του eSafety Label, όπως και με το etwinning, δίνονται δυνατότητες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και προωθείται η συζήτηση και ανταλλαγή υλικού και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών που αντιμετώπισαν παρόμοια περιστατικά. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί πύλη για τους εκπαιδευτικούς, το eSafety Label επιτρέπει στις χώρες να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και να διακρίνουν τις περιοχές που απαιτείται περισσότερη προσοχή. Επιπρόσθετα, το σχολείο έρχεται σε επαφή με φορείς που παρέχουν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου, τα οποία μπορούν να παρέχουν αρκετά πλούσιο υλικό.